MORAKOR

   
Su, tuz, asit ve alkalilere fevkalade dayanıklı bir boyadır. Gemilerde son kat borda boyası olarak tavsiye edilir. Ayrıca ağır sanayi tesislerinin, off-shore platformların, boruların, tankların, gemi güvertelerinin ve gemi yaşam mahallerinin boyanmasında kullanılır. Korozif kimyasal atmosfere fevkalade mukavimlidir. Solvent uçması ile kuruyan bu boyada katlar arasında yapışma son derece iyi olduğundan ikinci kat tatbikatında yapışma problemi yoktur.